Vad gäller när du styckar av din tomt?

Tomtavstyckning kan vara ett knepigt case för många tomt- och husägare. Det finns många regler att efterfölja och en del är direkt svårtolkade. Vi ska försöka reda ut hur du kan stycka av din tomt på enklaste sättet.

Själva tomtavstyckningen måste vara bra planerad så att det inte förstör tomtens utseende i övrigt. Detta eftersom planeringen är direkt knuten till värdet på tomten. Om det ser ut som ett sjönedslag så sjunker värdet av förklarliga skäl. Hos Bocenter Byggtjänst kan du få råd och hjälp om hur du styckar upp din befintliga tomt eller en tomt du nyss köpt.

detaljplanVad gäller?

Vid en avstyckning måste du ta stor hänsyn till olika faktorer som kan komma att påverkas om det inte blir rätt gjort. Alla faktorer ska ge en bra förutsättning att det blir rätt från början och att värdet håller sig högt. Saker som du måste tänka på är exempelvis avgränsningar, väderstreck, husplaneringen och en del annat som ingår.

När du bestämt dig för att stycka av tomten måste du först ansöka om tillstånd. Ett ärende skapas och det är Lantmäteriet som står för huvudansvaret. Ansökan kan du dock göra hos företag som Bocenter Byggtjänst som nämns ovan.

Om tomten ligger på ett område som är planlagt så brukar det finnas förhandsbesked och det underlättar markant i arbetsbördan för myndigheter och även för dig som ägare.

Kontrakt

Kontrakt måste alltid finnas mellan samtliga tomtköpare innan avstyckning sker. Det är även värt att veta att avstyckning inte är gratis. En tomt kan alltså inte bara styckas av hur som helst – det måste finnas skäl för det och Lantmäteriet måste anse att tomten är lämplig att stycka av. Den lämplighetsgraden avgörs av stunden och inte huruvida tomten kan vara bra i framtiden eller eventuellt komma att ändras i fortsättningen.

Tänk på att lantmätaren arbetar per timme så om kontrakt och plan inte finns så kostar det mer tid i anspråk – och tid är pengar. Se därför till att kontrakt finns mellan alla köpare. Samtliga handlingar måste vara påskrivna av ägarna till tomten.