Brandskydda fritidshuset

Det är nog ingen som har missat att temperaturhöjningen och den skrala nederbörden har gjort brandrisken runt om i Sverige och världen mycket hög. Torra vintrar resulterar dessutom i tomma brunnar, så många kan inte heller se till att den egna tomten är någorlunda fuktig och skyddad från brand. Att brandsäkra sitt fritidshus är kanske en av årets viktigaste to-do’s. Här kommer vi med tips. 

Att förse sin sommarstuga med bra ventilation, underhållsfria PVC fönster och hålla efter trädgården är alla bra sätt att investera och ta god hand om sitt fritidshus. Idag har det dessutom blivit om ännu mer viktigt än någonsin att också försöka bättra på ens brandskydd. Hur kan man då göra för att minska risken för brand i ens sommarstuga?

Eldning utomhus, vad gäller?

Att elda utomhus, till exempel gammal torv och annat som blivit över från att du klipp häckar och rensat i trägården är alltid en risk. Oavsett väder, egentligen. Därför är det bra att istället för den sedvanliga eldningen (även om det är en mysig och i familjen kanske uppskattad ritual) bra att låta bli med det om man inte har koll på alla brandföreskrifter. Även om det inte har utlysts något eldningsförbud är det med andra ord alltid riskabelt att tända en eld. Så här skriver Brandskyddsföreningen:

”Under våren är det vanligt att elda gräs eller löv. Ta för vana att kontrollera med din kommun vilken brandriskprognos som gäller. Vid eldningsförbud får du inte elda. Om du gör det ändå kan du ställas till ansvar. När du eldar bör du ha släckutrustning nära till hands. Innan du börjar, spola rikligt med vatten runt området för att branden inte ska sprida sig. Ha även krattor och rakor till hands för att släcka med. Grillning innebär brandrisker.”

Andra saker som kan vara bra att tänka på är att installera ett bra brandlarm. Idag finns det smarta varianter som dessutom ger dig en varning ifall du själv inte är på plats i stugan.